Навіґація
 

Проекти 2010

Звіти наукових проектів виконаних в 2010 році:

1. «Методи нелінійного аналізу та топологічні методи теорії варіаційних нерівностей та еволюційних включень» — керівник М.В. Андрєєв (завантажити icon_small_pdf.gif);

2. «Побудова, дослідження та застосування принципово нових моделей соціо-економічних систем» — керівник О.С. Макаренко (завантажити icon_small_pdf.gif);

3. «Розробка методів оптимального керування потоками в мережах із застосуванням теорії диференціальних ігор» — керівник В.В. Остапенко (завантажити icon_small_pdf.gif);

4. «Побудова системи підтримки прийняття рішень на основі теорії байєсівських мереж для моделювання поведінки складних систем» — керівник П.І. Бідюк (завантажити icon_small_pdf.gif);

5. «Розробка інтегрованої технології системного проектування, управління безпекою і діагностування складних технічних об'єктів в умовах невизначеності та багатофакторних ризиків» — керівник Н.Д. Панкратова (завантажити icon_small_pdf.gif);

6. «Розробка і дослідження методів адаптивного прогнозування та статистичної ідентифікації нелінійних динамічних моделей фізичних та економічних процесів» — керівник В.Д. Романенко (завантажити icon_small_pdf.gif);

7. «Системні дослідження та застосування засобів діагностики для аналізу впливу вибухів на залізорудних кар’єрах Кривого Рогу на будівлі» — керівник Ю.І. Калюх (завантажити icon_small_pdf.gif);

8. «Створення вітчизняної української системи схемотехнічного проектування технічних об’єктів NetALLTED» — керівник А.І. Петренко;

9. «Розробка методики та інструментарію оцінки ефективності космічних проектів дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) на основі експертних процедур передбачення» — керівник Н.Д. Панкратова (завантажити icon_small_pdf.gif);

10. «Розробка методології та інструментарію моделювання в середовищі Internet з орієнтацією на мікро-електромеханічні системи (МЕМС)» — керівник А.І. Петренко (завантажити icon_small_pdf.gif) ;

11. «Мультимедіа в освіті — експериментальне дослідження методів дистанційного навчання» — керівник А.І. Петренко (завантажити icon_small_pdf.gif) ;

12. «Розробка мережевого комплексу автоматизованого проектування складних багатофункціональних систем» — керівник А.І. Петренко (завантажити icon_small_pdf.gif) ;

13. «Розроблення засобів і систем неруйнівного контролю та технічної діагностики складних технічних об'єктів та систем» — керівник Н.Д. Панкратова (завантажитиicon_small_pdf.gif);

14.«Розвиток теорії диференціальних  ігор з випадковою перешкодою й оптимізаційного підходу до розв‘язання варіаційних нерівностей» — керівник В.В. Остапенко;

15.«Ігрові й оптимізаційні моделі та методи розподілу ресурсів у техніко-економічних і соціальних процесах» — керівник В.В. Остапенко;

16. «Удосконалення засобів проектування великих інтегральних схем (ВІС)» — керівник А.І. Петренко (завантажити icon_small_pdf.gif).

Вхід
Ви забули пароль?