Створення вітчизняної української системи схемотехнічного проектування технічних об’єктів NetALLTED

Науковий керівник проекту – д.т.н., професор А.І. Петренко

Створення вітчизняної української системи схемотехнічного проектування технічних об’єктів NetALLTED (ALL Technology Designer), складовими яких можуть бути електронні блоки, механічні, гідравлічні, пневматичні, електромагнітні пристрої. Система побудована на оригінальних чисельних алгоритмах, які у своїй більшості маловідомі західним користувачам. NetALLTED підтримує всі етапи проектування, починаючи від часового, частотного та статичного аналізів до вирішення задач параметричної оптимізації вихідних характеристик проектованого приладу, призначення оптимальних допусків, центрування області працездатності та максимізації виходу придатних зразків, що вигідно відрізняють NetALLTED від існуючих західних аналогів (Pspice (Microsim Corp. США), Saber (Analogy Corp. США)). Система реалізована в середовищі Internet і дозволяє об'єднувати роботу декількох груп фахівців для розв'язання задач на різних етапах проектування.

На Заході в свій час були перекладені і видані декілька вітчизняних монографій, присвячених базовим алгоритмам і процедурам NetALLTED, серед яких:

  • "Algorithmic analysis of electronic circuits” (Petrenko A., Sigorsky V., Western Periodical, San-Francisco, USA, 1975) ;
  • “ALLTED” - a Computer-Aided Engineering System for Electronic Circuit Design” (Petrenko A.I., Ladogubets V.V., Tchkalov V.V., Pudlowski Z.J., UICEE, Melbourne, 1997);
  • “Основы на системите на автоматизирано проектиране САПР” (Петренко А., Семенков О., “Техника”, София, 1986).

 

завантажити icon_small_pdf.gif

Log in
Forgot your password?