Навіґація
 

Розробка методики та інструментарію оцінки ефективності космічних проектів дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) на основі експертних процедур передбачення

Науковий керівник проекту — професор Н. Д. Панкратова.

 

Розроблено методики оцінки ефективності космічних проектів ДЗЗ на основі методів якісного аналізу. На основі системної методології та методології сценарного аналізу розроблено інструментарій оцінювання ефективності космічних проектів ДЗЗ із залученням експертних процедур передбачення. Завдяки розробленому інструментарію та методиці оцінки ефективності космічних проектів ДЗЗ на основі методів якісного аналізу виявлені пріоритетні галузі споживання космічної інформації ДЗЗ — сільське господарство та екологія і надзвичайні ситуації.

У межах пріоритетної галузі — сільського господарства — розроблено алгоритмічне та прикладне програмне забезпечення для підтримки наукових досліджень у галузі дистанційного зондування рослинності шляхом створення та тестування нових алгоритмів обробки спектральних даних, отриманих з датчиків. Наявність нового підходу для дистанційного отримання спектральних даних та розробка ефективних підходів до їх обробки дозволяє вийти на новий рівень автоматизації задачі оцінювання вмісту хлорофілу у листках рослинності, що дає можливість вирішувати актуальні проблеми сільського господарства.

 

Вхід
Ви забули пароль?