Навіґація
 

Удосконалення засобів проектування великих інтегральних схем (ВІС)

Візуалізація теплового
розсіювання мікроконтролера

Фонд цивільних досліджень та розвитку США (CRDF). Проект  № UM0-1336-KV-02  для фірми Intel.

Науковий керівник проекту – д.т.н., професор А.І. Петренко

Відповідальний виконавець – к.т.н., cт. виклад. К.В. Харченко

Цей  багаторічний проект з Массачусетським Центром проектування фірми Intel, придбаним фірмою від компанії Digital і  відомим у світі як розробник першого 64-бітового мікропроцесора Alpha, передбачав  дослідження низки заходів у галузі удосконалення алгоритмів і програм  проектування великих інтегральних схем (ВІС):

 • паралельні алгоритми для розв'язання великих систем лінійних рівнянь, коли матриця рівнянь приводиться до блочно-діагональної форми з обрамленням, що далі дозволяє виконувати обчислення на кластері;
 • алгоритми формальної верифікації проекту;
 • розпізнавання  елементів  схеми при її відтворенні на базі її топології (layout);
 • ре-інженеринг програми Maestro для ОС Linux;

  Послідовність етапів розпізнавання
  топології схеми

 • розробка конвертора даних з програми ALOE  в програму Cadence;
 • програмування на мовах  Perl, Script ;
 • візуалізація великих обсягів вихідних даних та ін.

Наведені розробки  виконувались із застосуванням сучасних технологій комп’ютерного проектування ВІС, що використовуються в Intel. Це дозволило кафедрі бути обізнаною в останніх досягненнях  в галузі розвитку ВІС (передовими ідеями, математичними моделями об’єктів проектування, сучасним програмним інструментарієм, новітньою комп’ютерною технікою)  і  активно впроваджувати їх у навчальний процес.

 

Вхід
Ви забули пароль?