Проекти 2011

Найбільш вагомі результати фундаментальних і прикладних досліджень

Анотовані звіти за темами НАН України, що виконувалась в 2011 році

Розвиток окремих сервісів розподіленого базового координаційного грід-центру національного рівня в інституті прикладного системного аналізу НАНУ

Розробка та дослідження теоретичних основ методології сценарного аналізу

Розробка методів і алгоритмів аналізу та оптимального керування нелінійними сингулярними системами

Дослідження складних режимів багатозначних відображень в моделях з випередженням та недостатньою інформацією

Дослідження та формалізація характеристик процесів суспільного спілкування

Розвиток теорії диференціальних ігор з випадковою перешкодою й оптимізаційного підходу до розв’язання варіаційних нерівностей

Ігрові й оптимізаційні моделі та методи розподілу ресурсів у техніко-економічних і соціальних процесах

Розробка програмно-технічних засад, коцепції та методології інформаційно-аналітичної системи «Електронний парламент»

Розробка фундаментальних основ та методів аналізу міждисциплінарних даних для створення системи інтегрованого доступу до інформаційних ресурсів світових центрів даних Росії та України

Вхід
Ви забули пароль?