САІТ

SAIT_logo

Міжнародна науково-технічна конференція «Системний аналіз та інформаційні технології», травень, м. Київ, Україна.

Тематика конференції:

  • системний аналіз складних систем різної природи;
  • інтелектуальні системи прийняття рішень;
  • грід-технології в науці та освіті;
  • прогресивні інформаційні технології;
  • академічні програми у сфері системного аналізу та інформаційних технологій.

Мета конференції

  • обмін прогресивними ідеями і науковими результатами між студентами, аспірантами і вченими;
  • розвиток творчого підходу до наукової діяльності;
  • стимуляція наукової діяльності студентів;
  • ознайомлення студентів, аспірантів і молодих вчених з найсучаснішими досягненнями і науковими результатами у галузі системного аналізу та інформаційних технологій.

Публікація робіт конференції

Тези доповідей, оформлені відповідно до встановлених вимог , будуть видані до початку конференції у Збірці робіт конференції.

Повний текст доповіді у вигляді статті може бути поданий для публікації в рецензованому міжнародному науково-технічному журналі System Research and Information Technologies («Системні дослідження та інформаційні технології»), включеному в перелік профільних видань ВАК України. Додаткова плата за публікацію статті в журналі не стягується.

 

Участь у конференції

Взяти участь у роботі конференції запрошуються вчені, аспіранти, студенти, співробітники наукових установ та промислових підприємств.

 

Робочі мови конференції

- українська;

- російська;

- англійська.