Науковий семінар присвячений річниці дня народження академіка Б.М.Пшеничного

Пшеничний.jpgБорис Миколайович
Пшеничний (1937 – 2000)

25 квітня 2012 року о 15:00 у приміщенні зали Вченої ради ННК «ІПСА» відбувся науковий семінар, присвячений 75-й річниці від дня народження академіка НАН України Б.М. Пшеничного.

В семінарі взяли участь провідні науковці, колеги, товариши видатного вченого, його учні. Серед виступаючих:

Н.Д. Панкратова, д.т.н., професор (ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ»);

А.О. Чикрій, член-кор. НАН України (Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України);

В.І. Іваненко, д.т.н., професор (факультету менеджменту та маркетингу НТУУ “КПІ”);

В.М. Кунцевич, академік НАН України (Інститут космічних досліджень НАН України та НКА України);

Ю.М. Данилін, д.ф.-м.н., професор (ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ»);

 

Ю.М. Онопчук, д.ф.-м.н., професор (Інститут космічних досліджень НАН України та НКА України);

В.Г. Покотило, д.ф.-м.н.;

П.І. Стецюк, к.ф.-м.н. (Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України);

І.В. Бейко, д.т.н., професор (кафедра математичної фізики НТУУ “КПІ”);

О.Є. Кірік, к.ф.-м.н., с.н.с. (ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ»);

П.О. Касьянов, д.ф.-м.н. (ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ»);

Н.Б. Пшенична, к.ф.-м.н. (Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України).

Семінар був сповнений теплими словами та спогадами. Всі відзначали надзвичайну обдарованість Б.М.Пшеничного, широке коло його наукових інтересів і питань, унікальну працьовитість і щире прагнення ділитись ідеями і знаннями. Можна з впевненістю сказати, що наукові дослідження, започатковані Б.М.Пшеничним, продовжують своє існування та отримують розвиток у роботах вчених наступних поколінь.

Науковий семінар присвячений річниці дня народження академіка Б.М.Пшеничного

Довідка.

Борис Миколайович Пшеничний (1937 – 2000)

Видатний учений в галузі математики і кібернетики, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, лауреат премії Ленінського комсомолу імені М.Островського, Державної премії УРСР (1978), Державної премії СРСР (1981), нагороджений Грамотою Президії Верховної Ради УРСР, лауреат премії ім. В.М.Глушкова (1994), Державної премії України в галузі науки і техніки (1999), професор Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу».

Керівник української школи з теорії методів розв’язку проблем оптимального керування та диференціальних ігор, опуклого аналізу і оптимального керування. Праці Б.М.Пшеничного в царині необхідних умов екстремуму дозволили з єдиної точки зору охопити різні класи задач теорії чебишевських наближень, оптимального керування, багатозначних відображень. Ним сформульовано принцип максимуму для диференціальних включень і поширено на задачі з операторними обмеженнями. Розроблено метод лінеаризації, який на теперішній час є найефективнішим інструментом чисельного розв‘язання більшості задач умовної оптимізації. Його дослідження стосувалися моделей економічної динаміки, теорії стійкості розв‘язків диференціальних рівнянь, чисельних методів негладкої оптимізації. Ним розроблена теорія необхідних умов екстремуму для розв‘язування задач математичного програмування, оптимального керування та диференціальних ігор. Запропоновано ефективні чисельні методи нелінійного програмування і обчислювальної математики.

Вхід
Ви забули пароль?