Семінари

Назва Науковий керівник Опис Контактна особа
1 Системні дослідження та інформаційні технології д.т.н. Н.Д. Панкратова
Проблеми розробки концепцій, стратегій, підходів, моделей та методів системного дослідження міждисциплінарних проблем сучасності. Проблеми передбачення якісних та кількісних змін у різних сферах практичної діяльності, мінімізації багатофакторних ризиків, гарантованого функціонування техногенно та екологічно небезпечних систем. Михайло Макуха; 067-286-4205
2 Cемінар відділу прикладного нелінійного аналізу д.ф.-м.н. О.С. Макаренко
Розглядаються задачі прикладного нелінійного аналізу, моделювання соціо-економічних систем, прийняття рішень в умовах невизначеності.

к.т.н. Геннадій Павлович Повещенко;

E-mail: надіслати повідомлення

 

 


3 Методи високопродуктивних обчислень д.т.н. А.І. Петренко
Розглядаються задачі паралельних і розподілених обчислень з використання супер-комп'ютерів і Грід технологій.

к.т.н. Володимир Васильович Ладогубець;

E-mail: надіслати повідомлення

 

 

 

4 Cемінари для магістрів д.т.н. В.Н. Подладчиков
Семінар проводиться для магістрів денної форми освіти раз на місяць. На семінарах магістри доповідають про свої наукові досягнення та хід розробки дипломного проекту. Павло Шинкаренко; 063-479-6824
5 Аналіз глобального розвитку акад. М.З. Згуровський
Семінар присвячений різним аспектам глобального моделювання та аналізу глобального развитку. Катерина Переверза; 097-947-8955
6 Стратегічне планування та прийняття рішень в умовах невизначеності д.т.н. Н.Д. Панкратова
Проблеми технологічного передбачення, формалізація методів якісного аналізу, побудова інформаційної платформи сценарного аналізу в межах сталого розвитку. Михайло Макуха; 067-286-4205
7 Прикладні методи системного аналізу д.т.н В.В. Остапенко
Розглядаються новітні теоретичні розробки методів оптимізації, системного аналізу, теорії диференційних ігор та їх прикладні застосування для різних задач. к.ф.-м.н. Ірина Анатоліївна Шубенкова
8 Науковий семінар присвячений річниці дня народження Б.М. Пшеничного д.т.н. Н.Д. Панкратова Семінар був сповнений теплими словами та спогадами. Всі відзначали надзвичайну обдарованість Б.М.Пшеничного, широке коло його наукових інтересів і питань, унікальну працьовитість і щире прагнення ділитись ідеями і знаннями. Можна з впевненістю сказати, що наукові дослідження, започатковані Б.М.Пшеничним, продовжують своє існування та отримують розвиток у роботах вчених наступних поколінь.