Публікації 2008 рік

1.

Математика. М.З. Згуровский, П.О. Касьянов, В.С. Мельник Дифференциально-операторные включения и вариационные неравенства в бесконечномерных пространствах. - /ННК «Інститут прикладного системного аналізу» НТУУ «КПІ» МОНУ та НАНУ/. – Киев . Наукова думка, проект "Наукова книга", 2008. – 464с. (29,0 ум. др. арк.). - Тираж 300 прим. - ISBN 978-966-00-0732-1.

 

У працi подано сучасні методи дослідження нового класу математичних об'єктів - диференціально-операторних включень і еволюційних варіаційних нерівностей з багатозначними відображеннями псевдомонотонного типу в нескінченновимірних просторах. Розглянуто методи сингулярних збурень (еліптична регуляризація), метод Фаедо-Гальоркіна, метод скінченних різниць. Для наукових співробітників, аспірантів та магістрів математичних спеціальностей.

M_20x20

2.

Інформаційні технології. Згуровский М.З., Гвишиани А.Д. и др. Глобальное моделирование процессов устойчивого развития. /ННК «Інститут прикладного системного аналізу» НТУУ «КПІ» МОНУ та НАНУ /. – Киев . „Политехника”, НТУУ «КПИ». -2008. -140 с. Тираж 500 прим. – ISBN 978-966-622-296-4

 

Запропоновано систему факторів (індексів і індикаторів) і розроблено нову метрику для вимірювання процесів сталого розвитку (МВСР) з метою глобального моделювання зазначених процесів у контексті якості й безпеки життя населення світу. Для цього моделювання були використані вихідні дані, представлені авторитетними міжнародними організаціями. З використанням МВСР було проведене дослідження впливу сукупності глобальних загроз і світових конфліктів на сталий розвиток. Зроблено спробу передбачення наступного конфлікту, названого «конфліктом XXI сторіччя», і виконано аналіз його природи й головних характеристик: – тривалості, основних фаз плину й інтенсивності. Визначено систему глобальних загроз, які породжують цей конфлікт. З використанням методу кластерного аналізу визначено вплив цих загроз на різні країни світу. Висловлено припущення про можливі сценарії розвитку світового співтовариства в процесі зазначеного системного конфлікту й після його завершення.

M_20x20

3.

Ostapenko Valentin V. Convexity in Differential Games in Springer-Book “Pareto-Optimality, Game Theory and Equilibria”, ed. P.Pardalos, 2008.

M_20x20

4.

Зайченко Е.Ю., Зайченко Ю.П. Сети с технологией MPLS: моделирование, анализ и оптимизация. – Киев: НТУУ «КПИ», 2008. – 240 с.

M_20x20

5.

Дидковский В.С., Дидковская М.В., Продеус А.Н. Акустическая экспертиза каналов речевой коммуникации. – Киев: Имекс-ЛТД, 2008. – 420 с.

M_20x20

6.

Зайченко Ю.П. Нечеткие медели и методы в интеллектуальных системах. – Киев: Слово, 2008. – 344 с.

H_20

7.

«Вступ до Grid технологій в науці і освіті”, автор Петренко А.І. Вид-во „Політехніка”, 2008 , 122 С.

H_20

8.

Завадська Л.О., Савчук М.М. Математичні методи захисту інформації. – Київ: НТУУ «КПІ», 2008. – 128 с.

H_20

10.

Коваленко А.Є. Розподілені інформаційні системи. – Київ: НТУУ «КПІ», 2008.– 244 с.

H_20

11.

Valeriy Rogoza ‘Materiały dydaktyczne do przedmiotów ‘Zaawansowane technologie oprogramowania’ i ‘Przetwarzanie równoległe i rozproszone’’, Szczecin: PS, 2007. – 240 str. (Технічний університет Щецина, Республіка Польща).

H_20

12.

В.Г.Артюхов, А.А.Бритов. «Проектування аналогових та цифрових фільтрів. Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни Цифрова обрбока сигналів» 2008р.

H_20

13.

Цурін О.П. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Мультимедійні технології”2008р.

H_20

 

 

M_20x20 - монографії

H_20 - навчальні та методичні посібники

Вхід
Ви забули пароль?