Публікації 2009 рік

1.

Інформатика і кібернетика. Згуровський М.З. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти. Частина 1. Аналіз якості і безпеки життя людей. /ННК «Інститут прикладного системного аналізу» НТУУ «КПІ» МОНУ та НАНУ/.–Київ: Вид-во «Політехніка». –2009. – 314 c. (29,0 ум. др. арк.). - Тираж 1000 прим. - ISBN 978-966-622-333-6

 

Запропоновано систему факторів (індексів та індикаторів) і розроблено метрику для вимірювання процесів сталого розвитку (МВСР) з метою глобального моделювання зазначених процесів у контексті якості та безпеки життя населення світу. Для цього моделювання були використані вихідні дані, представлені авторитетними міжнародними організаціями. З використанням МВСР було проведене дослідження впливу сукупності глобальних загроз на сталий розвиток та безпеку країн і регіонів світу. На основі метричного підходу здійснено порівняння закономірностей плину послідовності великих кондратьєвських циклів розвитку світової економіки і C – хвиль системних світових конфліктів та зроблена спроба спрогнозувати плин цих періодичних процесів у ХХІ столітті. Виконано дослідження впливу глобальної економічної кризи на сталий розвиток країн і регіонів світу.

M_20x20

2.

Інформатика і кібернетика. Згуровський М.З. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти. Частина 2. Україна в індикаторах сталого розвитку. /ННК «Інститут прикладного системного аналізу» НТУУ «КПІ» МОНУ та НАНУ /.–Київ: Вид-во «Політехніка». –2009. – 200c. (11,62 ум. др. арк.). - Тираж 1000 прим. - ISBN 978-966-622-333-6

 

Запропоновано систему факторів (індексів та індикаторів) і розроблено метрику для вимірювання процесів сталого розвитку (МВСР) з метою оцінювання зазначених процесів для регіонів України. Для оцінювання було використано вихідні дані, надані Держкомстатом, відповідними підрозділами Міністерства природи, Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства здоров’я, Міністерства праці та ін. З використанням методу кластерного аналізу здійснено компаративний аналіз регіонів за такими інтегральними показниками, як індекс сталого розвитку та індекс гармонізації. Визначено основні недоліки та переваги регіонів на шляху до сталого розвитку.

M_20x20

3.

Петренко А.І. Застосування Grid технологій в науці і освіті – Київ: Вид-во «Політехніка». – 2009- 144 с.

M_20x20

4.

Рогоза В.С., Іщенко Г.В. Інтелектуальні платформи розподілених інформаційних середовищ. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2009. – 358 с.

M_20x20

5.

Бідюк П.І., Меняйленко О.С., Половцев О.В. Методи моделювання і прогнозування. – Луганськ: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2009. – 500 с.

M_20x20

6.

Recent Advances in Nonlinear Dynamics and Synchronization: Theory and applications. Eds. Kyamakya K., Halang W.A., Unger H., Chedjou J.C., Rulkov N.F.. Li Z., Springer, Berlin/Heidelberg, 2009.  404 p. ISBN 978-3-642-04227-0 Chapter:  Synchronization of Movement for Large – Scale Crowd.  B. Goldengorin, D.Krushinski, A. Makarenko  pp. 277 – 303.  (Глава в монографії)

M_20x20

7.

Simulation and Optimization Methods in Risk and reliability Theory. Eds. P.S.Knopov, P.M.Pardalos,  Nova Science Publishers, Inc. N.Y., USA, 2009. 275 p. ISBN 978-1-60456-658-1 Chapter:  Development of new Mathematical Models and Methods for Determining Critical States of Nuclear Plant Reactors.  V.A.Yatsenko, P.M. Pardalos, A.S. Makarenko, Y.I. Samoilenko  pp. 137 -172 (Глава в монографії)

M_20x20

8.

Петренко А.І. Застосування Grid технологій в науці і освіті – Київ: Вид-во «Політехніка». – 2009- 144 с.

M_20x20

9.

Рогоза В.С., Іщенко Г.В. Інтелектуальні платформи розподілених інформаційних середовищ. – Київ: НТУУ „КПІ”, 2009. – 358 с.

M_20x20

10.

Науково-просвітницька. Згуровский М.З. Киевские политехники – пионеры авиации, космонавтики, ракетостроения /НТУУ «КПІ» / учеб. пособие. –Київ: Вид-во «Політехніка», 2009.- 124 с. (7,21 ум. др. арк.). - Тираж 3000 прим. - ISBN 978-966-622-329-9

 

Наведено матеріали, присвячені піонерам авіа- та ракетобудування, видатним представникам інженерної думки двадцятого століття, чиї славні імена золотими літерами вписані в історію Київського політехнічного інституту, що ґрунтуються на циклі статей, опублікованих протягом останніх років у всеукраїнському щотижневику “Зеркало тижня”, котрі можуть служити цінним джерелом інформації для вчених, викладачів, студентів та аспірантів, а також для всіх тих, хто цікавиться питаннями історії розвитку науки й техніки.

H_20

11.

Андреев М. В. Лекції з баєсової статистики. Послідовні методи в статистиці та оптимізації моделей. К.: АПСВ, 2009. 386 с.

H_20

12.

Петренко А.І. Чисельні методи – Київ: Вид-во «Політехніка».  – 2009- 204 c.

H_20

13.

Касьянов П.О., Перестюк М.О., Капустян О.В., Позур С.В., Секретна А.В., Фещенко І.С. Збірник задач підвищеної складності з курсу «Диференціальні рівняння». Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ: «ТВіМС»,2009. 62 с.

H_20

 

 

M_20x20 - монографії

H_20 - навчальні та методичні посібники

Вхід
Ви забули пароль?