Публікації 2010 рік

1.

Інформатика та кібернетика. Zgurovsky Mikhail Z., Mel’nik Valery S., Kasyanov Pavlo O.; Evolution Inclusions and Variation Inequalities for Earth Data Processing I : Operator Inclusions and Variation Inequalities for Earth Data Processing. - /Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» МОН України та НАН України/. – Heidelberg. Springer, 2010. – 277 c. (17,3 ум. др. арк.). – Тираж 10000 прим. – ISBN 978-3-642-13837-9.

 

Тут автори представляють сучасні математичні методи для вирішення проблем диференціально-операторних включень і еволюційних варіаційних нерівностей, які можуть виникнути в таких сферах, як геофізика, аерогідродинаміка, або динаміка рідин. Вперше, вони описують докладні узагальнення різних підходів до аналізу принципово нелінійних моделей та надають інструментарій математичних рівнянь. Ці нові математичні методи можуть бути застосовані до широкого спектру проблем. Прикладами цього є фазові переходи, розповсюдження електромагнітних, акустичних, вібро-, гідро- і сейсмоакустичних хвиль, або квантово-механічні ефекти. Це перший з двох томів, що стосуються даного питання.

M_20x20

2.

Інформатика та кібернетика. Zgurovsky Mikhail Z., Mel’nik Valery S., Kasyanov Pavlo O.; Evolution Inclusions and Variation Inequalities for Earth Data Processing II : Differential-Operator Inclusions and Evolution Variation Inequalities for Earth Data Processing. - /Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» МОН України та НАН України/. – Heidelberg. Springer, 2010. – 299 c. (18,7 ум. др. арк.). – Тираж 10000 прим. – ISBN 978-3-642-13878-2

 

Тут автори представляють сучасні математичні методи для вирішення проблем диференціально-операторних включень і еволюційних варіаційних нерівностей, які можуть виникнути в таких сферах, як геофізика, аерогідродинаміка, або динаміка рідин. Вперше, вони описують докладні узагальнення різних підходів до аналізу принципово нелінійних моделей та надають інструментарій математичних рівнянь. Ці нові математичні методи можуть бути застосовані до широкого спектру проблем. Прикладами цього є фазові переходи, розповсюдження електромагнітних, акустичних, вібро-, гідро- і сейсмоакустичних хвиль, або квантово-механічні ефекти. Це другий з двох томів, що стосуються даного питання.

M_20x20

3.

V.I. Ivanenko Decision Systems and Nonstochastic Randomness. Springer-Verlag, 2010 – 250 р.

M_20x20

4.

Данилов В. Я., Науменко І. Я., Кизима В. І. Ехолокаці у свердловинах: монографія. – К., вид. Політехнік, 2010.- с.229

M_20x20

5.

Зайченко О.Ю., Зайченко Ю.П.. Комп’ютерні мережі.- Київ. 2010, Вид. дім «Слово».-520 с.

Мон_20х20

6.

Панкратова Н.Д., Недашківська Н.І., Моделі і методи аналізу ієрархій: Теорія. Застосування: Навчальний посібник. – К: ІВЦ «Видавництво «Політехніка»», 2010, 371 с.

Мон_20х20

7.

М.О.Перестюк Збірник Задач Підвищеної складності з курсу «Диференціальні рівняння» / М.О. Перестюк, О.В. Капустян, П.О. Касьянов та ін.// Київ, ВПЦ «Київський університет».- 100 с.

Мон_20х20

8.

Коваленко А.Є. Операційні системи : навчальний посібник. –  К.: НТУУ «КПІ», 2010, 248 с.

Мон_20х20

9.

Бідюк П.І., Романенко В.Д., Тимощук О.Л., Навчальний посібник з „Аналізу часових рядів” –, НТУУ „КПІ”, 2010, 230 с.

H_20

10.

Недашківська Н.І. Системи підтримки прийняття рішень: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей  «Системний аналіз і управління», «Соціальна інформатика». – К, 2010. – 100 с.

H_20

11.

Дидковская М.В., Тимошенко Ю.А. Технології розробки та тестування програм: Частина І: Тестування: основні визначення, аксіоми та принципи Текст лекцій Електронний засіб навчального призначення 2010, - 57 с.

E_20x20

12.

Дидковская М.В.Технології розробки та тестування програм: Частина ІІ: Тестування: критерії та методи 2010, - 90 с.

E_20x20

13.

Бондаренко В.Г. Системний аналіз фінансового ринку. Електронний посібник 2010 - 80 с.

E_20x20

 

 

M_20x20 - монографії

H_20 - навчальні та методичні посібники

Мон_20х20 - підручники та навчальні посібники з грифом МОНМСУ

E_20x20 - електронні видання

Вхід
Ви забули пароль?