Договори

Договір «О партнерстве, сотрудничестве и научном обмене с Институтом системного анализа Российской академии наук», 2006-2011 рр.

Договір «О партнерстве, сотрудничестве и научном обмене между Учебно-научным комплексом «Институт прикладного системного анализа» НТУ Украины «КПИ» МОНУ и НАНУ и Институтом системного анализа Российской академии наук» , 2006-2011 рр.

Галузь співробітництва — системний аналіз і теорія оптимальних рішень

- Співробітники Інституту системного аналізу РАН взяли участь в проведенні 9-11 конференцій «Системний аналіз та інформаційні технології» та конференції «Інтелектуальний аналіз інформації» 2006-2009 рр.

- Здійснено обмін досвідом роботи по розвитку і вдосконаленню науково-дослідної роботи з системного аналізу та теорії прийняття рішень.

- Було виконано обмін монографіями, збірниками, науковимим статтями з напрямку «системний аналізу та теорія оптимальних рішень».

Договір «О партнерстве, сотрудничестве и научном обмене с Институтом математики и информатики Национальной академии наук Болгарии, 2009-2013 рр.

bolgar_inst_math.JPG

Договір «О партнерстве, сотрудничестве и  научном обмене между Учебно-научным комплексом «Институт прикладного системного анализа» НТУ Украины «КПИ» МОНУ и НАНУ и Институтом математики и информатики Национальной академии наук Болгарии, 2009-2013 рр.

Галузь співробітництва —  системний аналіз і теорія оптимальних рішень


1. Співробітники ІПСА в межах договору взяли участь в міжнародній конференції «ITA 2009, XII-th Joint International Scientific Events on Informatics», Summer session: June 22 – July 02, 2009 Varna, Bulgaria та виступили з доповідями, які опубліковані в міжнародному журналі «International Book Series «Information science&computing»
-        Pankratova N. Application of technology foresight strategy in innovation activity // International Book Series «Information science&computing».-№10. Intelligent Support of Decision Making. ITHEA. SOFIA, 2009. –P.39-46.

-        Зайченко Ю.П, Есфандиярфард Малихех Исследование задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях // International Book Series «Information science&computing».-№10. Intelligent Support of Decision Making. ITHEA. SOFIA, 2009. –P.109-118.

2. Здійснено обмін досвідом роботи по розвитку і вдосконаленню організації, структуризації і комп’ютеризації науково-дослідної роботи.


Подано спільний з Інститутом математики та інформатики Національної академії наук Болгарії проект за міжнародною програмою TEMPUS.

Угода про співпрацю з Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна) та Ризьким технічним університетом (Рига, Латвія), 2006 р.

Угода про співпрацю між Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна), Національним технічним університетом України «КПІ» (Київ, Україна) та Ризьким технічним університетом (Рига, Латвія), 2006 р.

Галузь співробітництва — системний аналіз і теорія оптимальних рішень

1. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна) та Ризький технічний університет взяли участь в організації та проведенні 10-ї та 11-ї конференцій «Системний аналіз та інформаційні технології»

2. Було виконано обмін монографіями, підручниками та навчальними посібниками з напрямку Інформатика.

Договір «О партнерстве, сотрудничестве и научном обмене с Геофизическим центром Российской академии наук», 2006 р.

Договір «О партнерстве, сотрудничестве и научном обмене между Институтом прикладного системного анализа Национальной академии наук Украины и Министерства образования и науки Украины и Геофизическим центром Российской академии наук», 2006 р.

Галузь співробітництва — системний аналіз і теорія оптимальних рішень


Виконувався спільний проект НАНУ-РФФД «Розвиток комплексу баз даних і алгоритмів обробки з метою системного прогнозування поведінки складних антропогенних і природних систем», 2007-2009рр.

Договір про науково-технічне співробітництво з РГП «Інститут математики, інформатики та механіки» Міністерства освіти і науки Республіки Казахстан, 2008 р.

Договір про науково-технічне співробітництво між ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» МОНУ та НАНУ та  РГП «Інститут математики, інформатики та механіки» Міністерства освіти і науки Республіки Казахстан, 2008 р.

Галузь співробітництва — системний аналіз і теорія оптимальних рішень

Напрямки досліджень:

-        Н-опуклість, опуклий аналіз у задачах оптимізації;

-        розробка чисельних методів мінімізації функцій з багатьма змінними;

-        розробка методів розв’язання гладких та негладких задач оптимізації за наявності обмежень;

-        чисельне розв’язання скінченомірних варіаційних нерівностей та моделей рівноваги, що зводяться до них;

-        багатозначні відображеня, диференціальні включення, необхідні умови екстремуму.

Підготовлено та подано до друку 2 статті.

Договір про науково-технічне співробітництво з ДГП «Інститут проблем інформатики та управління» Міністерства освіти і науки Республіки Казахстан , 2008 р.

Договір про науково-технічне співробітництво між ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» МОНУ та НАНУ та України та ДГП «Інститут проблем інформатики та управління» Міністерства освіти і науки Республіки Казахстан , 2008 р.

Галузь співробітництва — системний аналіз і теорія оптимальних рішень<

Напрямки досліджень:

-                   диференціальні ігри та їх застосування для розв’язання задач економіки, соціології;

-                   розв’язування лінійних і нелінійних систем рівнянь і нерівностей;

-                   задачі обернено-опуклого програмування та задачі пакування;

-                   потоки у мережах.

Готується до видання монографія «Методи оптимізації в теорії ігор».

Організація, поїздка та участь у конференції в м.Алмати, Казахстан.

Угода про співпрацю з Австро-Українським інститутом наук і технологій, Австрія від 30.04.2004 р.

Угода про співпрацю між Інститутом прикладного системного аналізу НТУУ «КПІ» МОНУ та НАНУ та Австро-Українським інститутом наук і технологій, Австрія від 30.04.2004 р.

Галузь співробітництва — системний аналіз і теорія оптимальних рішень

Спільну діяльність зосереджено на спільних дослідницьких та навчальних програмах в галузі моделювання, теоретичної фізики, прикладної математики, академічної безпеки, радіо- та астрофізики.

Співробітництво триває більш, ніж 5 років. За час співробітництва було організовано декілька спільних наукових конференцій та семінарів, зокрема, 4 в Україні, 1 – в Австрії, а також прийнято участь в організації спільних науково-навчальних заходів (в тому числі, в 4 міжнародних наукових літніх школах «Досягнення сучасної інформатики, математики та фізики» в Києві.

Було створено пропозиції з декількох спільних наукових проектів (зокрема, LOFAR між НАНУ та Академією наук Австрії), а також реалізується спільний проект з видання підручників з сучасних галузей фізики, математики для України.

За час співпраці було організовано декілька візитів українських науковців та студентів до Австрії та австрійських науковців до України (зокрема, екс-президента Австрійської Академії наук пана Манга та проф. Фогеля).

Видано та готуються до друку декілька книжок спільних наукових праць.

Рамкова угода з факультетом наук про процеси та технічних наук Технічного університету м. Берлін, Німеччина, 2008 р.

tu_berlin.jpg

Рамкова угода між Інститутом прикладного системного аналізу НТУУ «КПІ»  III – факультетом наук про процеси та технічних наук Технічного університету м. Берлін, Німеччина, 2008 р.

Галузь співробітництва — системний аналіз і теорія оптимальних рішень

Спільну діяльність зосереджено на дослідженні задач біоніки, нейромереж, складності та прикладної математики.

Було організовано декілька візитів науковців, студентів та аспірантів України в підрозділи Технічного Університету Берліну. Спільно прийнято участь в організації Першої Літньої наукової школи «Досягнення сучасних інформатики, математики та фізики» (Київ, 2006).

Спільно прийнято участь в зустрічах з заснування Всеєвропейського товариства з Біоніки та Біомеметики (BIOCON International) (2007-2009).

Співробітництво з німецькою компанією IHP (Innovation for High Performance) Франкфурт (Одер), aнглійською організацією EUROPRACTICE, бельгійською компанією Meleхis.

Продовжувалось співробітництво з німецькою компанією IHP (Innovation for High Performance) Франкфурт (Одер)  згідно угоді від 1 грудня 2004р.         Згідно програми співробітництва студенти Доценко К. Адамчук Р. пройшли стажування з 2 березня по 2 травня  2009 р. Приймали участь у проектах IHP у підрозділі Проектування Інтегральних схем.

Продовжувалось співробітництво< з aнглійською організацією EUROPRACTICE згідно угоді від 19 Вересня 2003р. Кафедра СП отримала для проведення навчання та науково дослідних робіт сучасне програмне забезпечення для автоматизованого проектування Інтегральних схем  (система Cadence, 31 ліцензія).

melexis_logo.jpg

Продовжувалось співробітництво з бельгійською компанією Meleхis згідно договору від 18.03.2008 р. Кафедра СП отримала на підтримку навчання (стипендії) у 2009 році у сумі 15992,0 євро. Додатково Компанія сплатила кошти на підтримку програмного забезпечення та отримання ліцензій на суму 1900.0 євро.У спільній лабораторії з компанією Meleхis продовжували навчання студенти Бондарев С., Микитенко С, Кашлев А., Брітова О., Філатов О., Швайченко О., Гурін Д., Продовжувались роботи над проектами згідно тематиці компанії Melexis.