Міжнародні зв'язки

SD_CourseМіжнародний семінар зі
сталого розитку

З самого заснування Інститут, керуючись сучасними тенденціями глобалізації в суспільному житті, а особливо в галузі науки та освіти (зокрема, можливостей та вимог Болонського процесу), намагався розширити міжнародні контакти.

Перш за все Інститут реалізував великі можливості, що дає співпраця з Національною академією наук та Міністерством освіти та науки України, а також окремими університетами та інститутами. Так, Інститут є головним у ряді міжнародних проектів та ініціатив найвищого міжнародного рівня (ООН, ЮНЕСКО, UNIDO та інших).

Інститут має договори про співпрацю з окремими установами (Міжнародний інститут прикладного системного аналізу, Австро-Український інститут науки та технологій (Відень), Інститут біоніки ТУ Берліна, та ін.), факультетом інформаційних технологій Університету Тренто (Італія), Дрезденським центром мікроелектроніки ZMD (Німеччина), фірмою Melexis (Бельгія), міжнародною організацією EUROPRACTICE (Англія), збирається й надалі розширювати міжнародну співпрацю з зарубіжними університетами, інститутами і окремими спеціалістами міжнародного рівня.

На базі НТУУ «КПІ» та ННК «ІПСА» у 2006 році відкрито Центр суперкомп’ютерних обчислень та Українське відділення Світового центру даних. Територіально Центр розміщується в Науковому парку «Київська політехніка», що є інноваційним середовищем, в якому поєднані зусилля та інтереси наукових підрозділів, бізнес інкубатора, технопарку, високотехнологічних компаній і фінансових структур з метою створення і впровадження на внутрішньому та зовнішньому ринках високоінтелектуальних наукових розробок.

Українське відділення Світового центру даних (УВ СЦД) зорганізовано в кооперації з Геофізичним центром Російської АН, тут передбачається співпраця учених Білорусі, Молдови, Росії та України у рамках роботи Світового центру даних для науки та технології (CODATA), що є структурою Міжнародної ради з науки (ICSU).

У 2006 році ННК «ІПСА» став Focal point of Regional Virtual Center of UNIDO (Віртуальний центр з технологічного передбачення).

RMA Symposium, CODATA 21, 2008

Директор Інституту академік НАН України М.З. Згуровський є членом президії Ради керуючих Інституту ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті (Москва, Росія), національним представником України в Міжнародній раді з науки (ICSU) при ООН (Париж, Франція), членом Виконавчої Ради Комітету з даних для наук та технологій (CODATA) при ICSU (Париж, Франція), членом міжнародного товариства інженерів в галузі з електроніки і енергетики (ІЕЕЕ Нью-Джерсі, США), членом Президії міжнародної Асоціації Світова мережа знань про освіту та наукові обміни (EDNES, Страсбург, Франція), очолює кафедру ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика».

Заступник директора Інституту з наукової роботи, професор Н.Д. Панкратова є академіком Міжнародної академії наук вищої школи, дійсним членом Польської академії наук, членом Комітету із системного аналізу при президії НАН України, керівником секції «Прикладний системний аналіз» кафедри ЮНЕСКО НТУУ «КПІ».

Завідувач кафедри СП професор А.І. Петренко є ад'юнкт-професором Мічиганського Державного Університету (США), Почесним професором Середньо-Південного Університету Китаю, по чесним членом (Fellow) Інституту електро-інженерів (IEE), привілейним (Chartered) інженером Великобританії (Ceng.), замісником редактора міжнародного науковотехнічного журналу «International Journal of Circuit Theory and Application (England)», членом Східно-західної зв'язуючої групи з провідної інженерної освіти (East West Liaison Group on Advanced Engineering Education), Австралія.

Проф. О.С. Макаренко є членом міжнародних наукових товариств EUROSCIENSE, ESSA, INEER. Проф. П.І. Бідюк є членом міжнародних наукових товариств SIGMA XI, HUMAN FACTORS, International society in nonlinear studies.

balmerСтів Балмер відвідував
Інститут у 2010 р.

Вчені та викладачі Інституту запрошувались для проведення наукової роботи в провідних установах Європи та Америки: член кореспондент НАНУ В.С. Мельник — університети Аліканте, (Іспанія), Салерно, Неаполя, Казерти (Італія); проф. Н.Д. Панкратова — Варшавський університет, Краковський університет, Варшавська політехніка, Катовицька політехніка, Білостоцька політехніка, Політехнічний інститут м. Ополє, Гірничо-Металургійна Академія, Краків (Польща); проф. О.С. Макаренко — університет Салерно (Італія), Інститут біо-інформатики, Мюнхен (Німеччина), Гірничо-Металургійна Академія, Краків (Польща); проф. П.І. Бідюк — Державний університет штату Північна Дакота, (США), Міжнародний університет м. Джексонвіль (США), Зеленогурський університет (Польща); проф. В.М. Подладчіков — Інститут космосу, Париж (Франція), проф. А.І. Петренко — Каліфорнійський Університет в Берклі, Мічиганський Державний Університет, НьюДжерсі Технологічний інститут (США); Конкордіа Університет (Канада); СередньоПівденний Університет і Гонг-Конгський Університет (Китай); Туринський Технічний Університет і Університет в Тренто (Італія); СанМунський Університет і Поханг Університет науки і технологій (Південна Корея); доц. В.В. Ладогубець — Мічиганський Державний Університет; доц. В.Ю. Стіканов — Котбуський Університет, організацій ZMD і ІНР (Німеччина); ст. викладач К.В. Харченко — фірма Intel; доц. Г.Д. Кисельов — Вроцлавська політехніка та ін.

Науковці та викладачі Інституту отримують міжнародні гранти на виконання наукових досліджень.

Розробки Інституту з системного аналізу, математичного моделювання і обробки сигналів неодноразово представлялись на міжнародних науково технічних виставках та експозиціях, включаючи світові виставки інформаційних технологій СеВІТ 2000–2007 рр.; Українсько-Польські виставки: Київ 2004 р., Краків-Варшава 2005 р., Палтуск 2005 р.

Науковці та викладачі Інституту регулярно приймають участь в міжнародних наукових конференціях (близько п'ятнадцяти щорічно) та друкують статті в закордонних наукових журналах.

До редколегії міжнародного журналу «Системні дослідження та інформаційні технології», що видає Інститут, входять такі відомі вчені як Ж. Беннін (Франція), Р. Воронка (США), О. Гвішіані (Россія), Т. Сааті (США).

Інститут розширює міжнародні контакти і в галузі освіти. Студенти та аспіранти Інституту приймали участь у багатьох міжнародних конференціях, в тому числі і за кордоном. В Інституті підготували та захистили свої докторські та кандидатські дисертації дослідники з Польщі, Грузії, Узбекистану. Останнім часом Інститут отримує запрошення для своїх випускників та аспірантів продовжити освіту та отримати роботу в університетах Голландії, Шотландії, Франції, Швейцарії, США. Високий міжнародний рівень освіти, отриманий в Інституті, підтверджує також і те, що багато його випускників вже навчаються в аспірантурі та працюють в престижних закордон них університетах та установах.

Log in
Forgot your password?