Структура ІПСА

Інститут створено з метою проведення інноваційної освітньої діяльності за різними ступенями вищої освіти та наукових досліджень, спрямованих на отримання, використання та доведення наукових та науково-технічних знань до стадії практичного використання, розроблення методології системного аналізу, математичних методів і програмних засобів для проведення комплексного аналізу та прогнозування проблем держави соціального, економічного, еколого-економічного та технологічного спрямування для задоволення соціальних, економічних і культурних потреб та інноваційного розвитку країни.

Головною концепцією діяльності Інституту є поєднання освітньої, наукової та інноваційної компонент.

Концепція освітньої діяльності Інституту передбачає:

Основними завданнями наукової діяльності Інституту є:

До складу Інституту входить кафедра математичних методів системного аналізу (науковий керівник - академік НАН України, д.т.н., проф. М.З.Згуровський, завідувачка - к.т.н., доцент О.Л.Тимощук) та кафедра системного проектування (завідувач - д.т.н., проф. В.Є. Мухін).

До складу навчально-наукового комплексу ІПСА входять 4 науково-дослідні підрозділи: відділ системної математики (завідувач - д.ф.-м.н., проф. П.О.Касьянов), відділ математичних методів системного аналізу (завідувачка - д.т.н., проф., чл.-кор. НАН України Н.Д.Панкратова); відділ прикладного нелінійного аналізу (завідувач - д.ф.-м.н., проф. О.С.Макаренко); відділ інформаційних ресурсів (керівник - д.т.н., проф. А.І.Петренко).

Також працюють підрозділи другої вищої та післядипломної освіти, довузівської підготовки, курсової підготовки.