Журнал «Системні дослідження та інформаційні технології»

Інститут видає міжнародний науково-технічний журнал „Системні дослідження та інформаційні технології”, заснований у липні 2001 р. Співзасновник журналу - НАН України.

«Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації» (Серія КВ №23234-13074ПР) «Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції» (Серія ДК №6098).

На сайті журналу «Системні дослідження та інформаційні технології» виставлено повнотекстові матеріали в форматі .pdf за поточний період. Забезпечено онлайн доступ до змісту журналу.

Журнал «Системні дослідження та інформаційні технології» індексується у таких науко метричних базах даних: DOAJ, Index Copernicus, EBSCO, Google Scholar, РІНЦ, Вініті, Український реферативний журнал "Джерело", Реферативна база даних "Україніка наукова", Наукова періодика України. Цитованість членів редколегії журналу визначається в базах даних, до яких входить журнал, і аналізувалась при формуванні складу редколегії.

Періодичність виходу чотири номера за рік.

У 2020 році журнал увійшов до баз даних Scopus та Web of Science.