Адміністрація та деканат

Науковий керівник

Згуровський
Михайло Захарович

Науковий керівник

Академік НАН України
доктор технічних наук, професор

Адміністрація

Касьянов
Павло Олегович

Математичні методи системного аналізу

Директор
ІПСА

д.ф.-м.н., професор,
Телефон: +38(044)204-81-45
+38(044)204-84-79
E-mail: kasyanov.pavlo@lll.kpi.ua,
ipsa@kpi.ua

Романенко
Віктор Демидович

Математичні методи системного аналізу

Заступник директора з
науково-педагогічної роботи ІПСА

д.т.н., професор,
Телефон: +38(044)204-80-97
E-mail: ipsa@kpi.ua

Панкратова
Наталія Дмитрівна

Математичні методи системного аналізу

Заступник директора з
наукової роботи ІПСА

д.т.н., професор, чл.-кор. НАНУ,
Телефон: +38(044)204-84-47
E-mail: natalidmp@gmail.com

Тимощук
Оксана Леонідівна

Математичні методи системного аналізу

Завідувач кафедри ММСА ІПСА
к.т.н., доцент,
Телефон: +38(044)204-97-07
E-mail: ipsa@kpi.ua

Мухін
Вадим Євгенович

Математичні методи системного аналізу

Завідувач кафедри СП ІПСА
д.т.н., професор,
Телефон: +38(067)454-99-36
v_mukhin@i.ua

Деканат

Горбань Наталія Володимирівна

Математичні методи системного аналізу

к.ф.-м.н., доцент
Адреса: пр. Перемоги, 37, корп. 35, Київ, Україна, 03056
Телефон: +38(044)204-9701
E-mail: dekanat_ipsa@kpi.ua

Болгар Ольга Віталіївна

Математичні методи системного аналізу

Адреса: пр. Перемоги, 37, корп. 35, Київ, Україна, 03056
Телефон: +38(044)204-9701
E-mail: dekanat_ipsa@kpi.ua

Марчук Галина Іванівна

Математичні методи системного аналізу

Адреса: пр. Перемоги, 37, корп. 35, Київ, Україна, 03056
Телефон: +38(044)204-9701
E-mail: dekanat_ipsa@kpi.ua

Дорохова Валерія Миколаївна

Адреса: пр. Перемоги, 37, корп. 35, Київ, Україна, 03056
Телефон: +38(044)204-9701
E-mail: dekanat_ipsa@kpi.ua

Друга вища та післядипломна освіта

Зайченко
Юрій Петрович

Математичні методи системного аналізу

Декан
д.т.н., професор,
Телефон: +38(044)204-98-87
Сайт: http://drugaosvita.kpi.ua

Відділ курсової підготовки

Телефон: +38(073)502-61-71
Соціальні мережі: Telegram | Facebook | Instagram
Сайт: http://forlan.kpi.ua/
Е-mail: vkpipsa@gmail.com
Адреса: пр. Перемоги, 37, корп. 35, кім. 213, Київ, Україна, 03056